Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 10 października 2008r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 39/08 z posiedzenia z dnia 23.07.2008r.

II. Kontrola udzielonych z budżetu Gminy Gryfino dotacji podmiotowych dla Biblioteki.

III. Kontrola sposobu załatwiania skarg, które wpłynęły do Urzędu oraz jednostek podporządkowanych Gminie Gryfino.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.