Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 10 października 2008 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2. Kasprzyk Elżbieta nieobecna nieobecna
3. Kawka Jacek obecny obecny
4. Nikitińska Janina obecna obecna
5. Para Marcin obecny obecny
6. Różański Stanisław obecny obecny
7. Sanecki Marek obecny obecny