Kontrola w zakresie wydawanych licencji na krajowy transport drogowy taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.

 Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 października 2008 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie na podstawie upoważnienia wydanego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Szczecinie.