Kontrola w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego.

 Kontrolę przeprowadził w dniu 1 października 2008 r. pracownik Archiwum Państwowego  w Szczecinie na podstawie upoważnienia Nr 1/08 do przeprowadzania kontroli archiwów zakładowych.