Plan pracy na 2009 r.

Załącznik nr 4 do
UCHWAŁY NR XXXIV/352/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2008r.

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2009 rok

Styczeń

 1. Gospodarka odpadami na terenie gminy Gryfino. Przegląd wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Zapoznanie się z koncepcją reformy oświaty na terenie gminy Gryfino - szkoły podstawowe.
 2. Informacja nt. zaawansowania prac projektowych hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Przegląd placów zabaw i boisk sportowych na terenach wiejskich gminy Gryfino – północne tereny gminy Gryfino.
 2. Przegląd stanu dróg gminnych - północne tereny gminy Gryfino.
 3. Spotkanie z projektantami Koncepcji programowej gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Przegląd placów zabaw i boisk sportowych na terenach wiejskich gminy Gryfino – południowe tereny gminy Gryfino.
 2. Przegląd stanu dróg gminnych - południowe tereny gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Zapoznanie się z przykładami zagospodarowania jezior i ścieżek edukacyjnych w gminach ościennych.
 2. Zapoznanie się z pracami związanymi z opracowaniem regulaminów dotyczących przedsięwzięć dotowanych z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Formy zagospodarowania nabrzeża. Zapoznanie się z zagospodarowaniem nabrzeża w miejscowości Schwedt.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji „Park Regionalny w Gryfinie”.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Stan realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do Studium.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Uczestnictwo w targach ekologicznych - Poznań 2009.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2010 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Sochaj