Plan pracy na 2009 r.

Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY NR XXXIV/352/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2008r.

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

Rady Miejskiej w Gryfinie na 2009 rok

Styczeń

 1. Ocena realizacji planu pracy komisji za 2008 r.
 2. Analiza projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2009. Wypracowanie wniosków komisji.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Luty

 1. Przygotowanie proceduralne i wdrożenie budżetu zadaniowego na rok 2010.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Marzec

 1. Przygotowanie proceduralne i wdrożenie budżetu zadaniowego na rok 2010.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Przygotowanie proceduralne i wdrożenie budżetu zadaniowego na rok 2010.
 2. Ocena realizacji planu wydatków i dochodów w roku 2008.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Maj

 1. Przygotowanie proceduralne i wdrożenie budżetu zadaniowego na rok 2010.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Lipiec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za półrocze 2009 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Październik

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za półrocze 2009 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Listopad

 1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2010.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2010 – opracowanie wstępnych wniosków.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Namieciński