Rok 2009

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Parsów – Parsówek wraz z pętlą autobusową na terenie gminy Gryfino”   2009-12-16   Tak 
Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie”   2009-11-30   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieradzu"   2009-11-27   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont pomieszczeń biurowych oraz korytarzy w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”.   2009-11-04   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Wykonywanie autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Gryfino oraz na trasie Dolna Odra – Szczecin w okresie 2010 – 2012 r."   2009-10-20   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino"   2009-10-20   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku wielorodzinnym przy ul. Bol. Chrobrego 5 w Gryfinie”   2009-09-11   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:„Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych mieszkalnych przy ul. Łużyckiej 6 w Gryfinie”.   2009-09-07   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza:" Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie projektu koncepcyjnego hali widowiskowo - sportowej w Gryfinie.   2009-08-31   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia"   2009-07-28   Tak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie i remont ogrodzenia obiektów sportowych OSiR w Gryfinie"   2009-07-22   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest, z terenu Gminy Gryfino"   2009-07-10   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont części budynku gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie w celu przystosowania dla potrzeb klas 0-3 Szkoły Podstawowej – etap I”.   2009-06-26   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie".   2009-06-19   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Roboty budowlane związane z uzbrojeniem terenu strefy przemysłowej Gardno w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania" ramach projektu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w parku regionalnym w Gryfinie""   2009-06-16   Tak 
Centrum Wodne „Laguna” ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej CW na okres 2 lat   2009-06-10   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa kompleksu sportowego - „Moje boisko Orlik 2012” w Gardnie”.   2009-05-29   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kościuszki 2 w Gryfinie”.   2009-05-12   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa ulic: Mieszka I, W. Łokietka, Podgórnej i W. Witosa w Gryfinie wraz z budową kanalizacji deszczowej”.   2009-05-12   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do 8 pokoi mieszczących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”.   2009-05-12   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gryfinie przy ul. Kołłątaja”   2009-05-06   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie".   2009-04-28   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Remont pokrycia dachowego na budynkach komunalnych mieszkalnych przy ul. Szczecińskiej 39 i ul. Piastów 21 i 23 w Gryfinie”.   2009-04-22   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Zmiana pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej w Przedszkolu nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 11 w Gryfinie”.   2009-04-22   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: „Dostawę upominków promujących Gminę Gryfino"   2009-04-08   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3 oraz wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 2.   2009-04-08   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę paliw płynnych”   2009-03-13   Tak 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie ogłasza przetarg w formie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.   2009-03-11   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa mostu nad rzeką Tywą w Gryfinie w ciągu drogi gminnej nr 4104087 oraz drogi na odcinku od km 0+022,83 do km 0+542,90”   2009-02-27   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy wiejskiej w Daleszewie gm. Gryfino”.   2009-02-23   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę paliw płynnych”   2009-02-16   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”.   2009-02-10   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę paliw płynnych”   2009-01-30   Tak 
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej potrzebnej do uzbrojenia terenu strefy przemysłowej „Gardno” w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania".   2009-01-06   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do 8 pokoi mieszczących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”.   2009-01-06   Tak