Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2009 r. godz. 1300

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu nr 25/08 z posiedzenia z dnia 24.11.2008r.

  3. przyjęcie protokołu nr 26/08 z posiedzenia z dnia 15.12.2008r.

II. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2009 – opracowanie wstępnych wniosków.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.