Akty prawa miejscowego 2007r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2007 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1.

UCHWAŁA Nr IV/49/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2007 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 6 kwietnia 2007 r. Nr 44, poz. 631

2.

UCHWAŁA NR V/64/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego

Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 kwietnia 2007 r. Nr 49, poz. 725

3.

UCHWAŁA NR VII/72/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 czerwca 2007 r. Nr 72, poz. 1158

4.

UCHWAŁA NR VII/73/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 czerwca 2007 r. Nr 72, poz. 1159

5.

UCHWAŁA NR VII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI – CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 czerwca 2007 r. Nr 72, poz. 1160.

6.

UCHWAŁA NR IX/84/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 czerwca 2007 r. Nr 75, poz. 1204.

7.

UCHWAŁA NR IX/85/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 czerwca 2007 r. Nr 75, poz. 1205.

8.

UCHWAŁA Nr IV/44/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 29 czerwca 2007 r. Nr 79, poz. 1248

9.

UCHWAŁA NR X/94/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 sierpnia 2007 r. Nr 90, poz. 1541

10.

UCHWAŁA NR XI/111/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino

Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 września 2007 r. Nr 95, poz. 1654

11.

UCHWAŁA NR XVI/138/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2008.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2007 r. Nr 124, poz. 2429

12.

UCHWAŁA NR XVI/139/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino

Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2007 r. Nr 124, poz. 2430

13.

UCHWAŁA NR XVI/140/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i od posiadania psów

Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2007 r. Nr 124, poz. 2431

14.

UCHWAŁA NR XVI/145/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2007 r. Nr 124, poz. 2432

15.

UCHWAŁA NR XVII/153/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 8 lutego 2008 r. Nr 16, poz. 296