Akty prawa miejscowego 2006r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2006 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1.

UCHWAŁA NR XLVII/592/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2006

Dz. Urz. Woj. Zach. z 3 marca 2006 r. Nr 29, poz. 512

2.

UCHWAŁA NR XLVII/589/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 marca 2006 r. Nr 31, poz. 541

3.

UCHWAŁA NR XLVIII/600/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 7 kwietnia 2006 r. Nr 47, poz. 848

4.

UCHWAŁA NR L/619/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 czerwca 2006 r. Nr 78, poz. 1366

 5.

UCHWAŁA NR LII/633/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 czerwca 2006 r. nr 82, poz. 1443

 6.

UCHWAŁA NR LII/636/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 lipca 2006 r. Nr 84, poz. 1498

7.

UCHWAŁA NR LIII/641/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/386/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 sierpnia 2006 r. Nr 88, poz. 1604

8.

UCHWAŁA NR LIII/642/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa

Dz. Urz. Woj. Zach. z 4 sierpnia 2006 r. Nr 88, poz. 1604

9.

UCHWAŁA NR LIII/652/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino

Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 sierpnia 2006 r. Nr 92, poz. 1708

10.

UCHWAŁA NR LV/673/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 października 2006 r. Nr 104, poz. 1935

11.

UCHWAŁA NR LV/675/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 roku w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 października 2006 r. Nr 104, poz. 1936

12.

UCHWAŁA NR LVII/702/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2007.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 listopada 2006 r. Nr 109, poz. 2100

13.

 UCHWAŁA NR LVII/688/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

Dz. Urz. Woj. Zach z 8 grudnia 2006 r. Nr 115, poz. 2206

14.

UCHWAŁA NR LVII/692/06 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta GRYFINO w rejonie C. W. Laguna.

Dz. Urz. Woj. Zach z 8 grudnia 2006 r. Nr 115, poz. 2207

15.

UCHWAŁA NR LVII/694/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

Dz. Urz. Woj. Zach z 8 grudnia 2006 r. Nr 115, poz. 2208

16.

UCHWAŁA NR III/23/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 25 stycznia 2007 r. Nr 4, poz. 71.

17.

 UCHWAŁA NR III/24/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 25 stycznia 2007 r. Nr 4, poz. 72

18.

UCHWAŁA NR III/25/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 25 stycznia 2007 r. Nr 4, poz. 73

19.

UCHWAŁA NR III/22/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 lutego 2007 r. Nr 18, poz. 276

20.

UCHWAŁA NR III/32/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 20

Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 lutego 2007 r. Nr 18, poz. 277