Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 12 marca 2009 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne Laguna w Gryfinie – DRUK Nr 1/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie – DRUK Nr 2/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie – DRUK Nr 3/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie – DRUK Nr 4/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie – DRUK Nr 5/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – DRUK Nr 6/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie – DRUK Nr 7/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie – DRUK Nr 8/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie – DRUK Nr 9/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy – DRUK Nr 10/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Gryfinie – DRUK Nr 11/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XVII. Wolne wnioski i informacje.