Kontrola z zakresu realizacji ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Kontrolę przeprowadził w dniu 30 grudnia 2008 r. pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 26/2008.