Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2009 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura - Nycz Magdalena nieobecna nieobecna
2 Figas Tadeusz obecny obecny
3. Guga Rafał obecny obecny
4. Karzyńska - Karpierz Lidia obecna obecna
5. Kmieciak Wanda obecna obecna
6. Nikitińska Janina obecna obecna
7. Robak  Eugeniusz obecny obecny
8. Sanecki Marek obecny obecny
9. Skrzypiński Janusz obecny obecny