Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 6 marca 2009r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 48/09 z posiedzenia z dnia 20.02.2009r.

II. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne Laguna w Gryfinie – DRUK Nr 1/XXXVII,
 2. utworzenia zakładu budżetowego – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie – DRUK Nr 2/XXXVII,
 3. nadania statutu zakładowi budżetowemu Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie – DRUK Nr 3/XXXVII,
 4. nadania imienia Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie – DRUK Nr 4/XXXVII,
 5. nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie – DRUK Nr 5/XXXVII,
 6. utworzenia i nadania statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – DRUK Nr 6/XXXVII,
 7. zmiany nazwy oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie – DRUK Nr 7/XXXVII,
 8. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie – DRUK Nr 8/XXXVII,
 9. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie – DRUK Nr 9/XXXVII,
 10. obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy – DRUK Nr 10/XXXVII,
 11. zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Gryfinie – DRUK Nr 11/XXXVII.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.