INFORMACJA w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

INFORMACJA
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 7 czerwca 2009r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) w związku z:

  • art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP ( Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zm.);
  • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. Nr 84, poz. 921 ze zm.)

informuję komitety wyborcze: partii politycznych, koalicji wyborczych partii politycznych oraz komitety wyborcze wyborców, że termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa dniem 8 maja 2009 r.  o godz. 1530.

Przywrócenie terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest niedopuszczalne (§ 5ust. 2 cytowanego rozporządzenia ).

Zgłoszenia dokonuje się na druku, którego wzór określa załącznik do ww. rozporządzenia.

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16,  pok. 6 w godz. 800 – 1530.

Informacje telefoniczne pod nr: (091) 416-20- 11 wew. 316.

Urzędnik Wyborczy
Miasta i Gminy Gryfino

mgr Beata Kryszkowska

Gryfino, dnia 22 kwietnia 2009 r.