Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009 - 2032

UCHWAŁA NR XVI/150/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009 – 2032 – AKTUALIZACJA I”.

UCHWAŁA NR XXXVIII/409/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009 – 2032”.

UCHWAŁA NR XX/177/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”

Regulamin udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest     lub 

Wniosek o odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest   lub 

Wykaz firm  posiadających decyzje upoważniające do usuwania azbestu  na terenie Powiatu Gryfińskiego