Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXIX uroczystej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie i Rady Miasta Bersenbrück
w dniu 2 maja 2009 r. o godz. 930

I. Otwarcie sesji.

II. Powitanie uczestników przez Burmistrza Henryka Piłata i Burmistrza Haralda Kräutera.

III. Przedstawienie Rad Miast Partnerskich.

IV. Prezentacja multimedialna oferty inwestycyjnej Gminy Gryfino – Park Przemysłowy i zagospodarowanie terenów nabrzeża,

V.  Prezentacja multimedialna walorów turystycznych, historycznych i przyrodniczych gminy Gryfino z uwzględnieniem obszarów Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.

VI. Zamknięcie sesji.