Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2009 r.

Lp.Nazwisko i imięPotwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.Kazimierz Fischbachobecnyobecny
2.Elżbieta  Kasprzykobecnaobecna
3.Zbigniew Kozakiewiczobecnyobecny
4.Andrzej Kułdoszobecnyobecny
5.

Ireneusz Sochaj

obecnyobecny