Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2009 r.

Lp.Nazwisko i imięPotwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.Fischbach Kazimierzobecnyobecny
2.Kasprzyk Elżbietaobecnaobecna
3.Kozakiewicz Zbigniewobecnyobecny
4.Kułdosz Andrzejobecnyobecny
5.

Sochaj Ireneusz

obecnyobecny