Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 28 września 2009 r.

 

Lp.Nazwisko i imięPotwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.Namieciński Tomaszobecnyobecny
2.Kawka Jaceknieobecnynieobecny
3.Nikitiński Pawełobecnyobecny
4.Nycz Arturobecnyobecny
5.Para Marcinobecnyobecny
6.Różański Stanisławobecnyobecny