Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2009 r.

Lp.Nazwisko i imięPotwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Kazimierz Fischbachobecnyobecny
2. Elżbieta  Kasprzykobecnaobecna
3. Zbigniew Kozakiewiczobecnyobecny
4.  Andrzej Kułdoszobecnyobecny
5.

 Ireneusz Sochaj

obecnyobecny