Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009

Lista załączników:
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu [866939 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe [439465 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela01 [204431 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela02 [167229 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela03 [161962 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela04 [126056 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela05 [197318 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela06 [302179 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela07 [157394 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela08 [124630 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela09 [117460 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela10 [151340 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela11 [176961 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela12 [127044 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela13 [132527 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela14 [157604 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela15 [148802 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe Tabela16 [126459 bajtów]
Wykonanie planu finansowego GDK i Biblioteki Publicznej [3037512 bajtów]