Plan pracy na 2010 r.

Załącznik nr 3 do
UCHWAŁY NR XLVII/514/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2009 r.

 

 
PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2010 rok

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
 2. Sposób realizacji uchwały Nr XXXVI/382/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Zapoznanie się z działalnością placówek kulturalno – oświatowych w czasie ferii zimowych – posiedzenie wyjazdowe.
 2. Informacja nt. potrzeb osób niepełnosprawnych z Gminy Gryfino, likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz w ciągach dla pieszych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Sprawozdanie z działalności placówek kulturalno – oświatowych w okresie ferii zimowych.
 2. Zapoznanie się z zastosowaniem nowatorskich metod zabezpieczeń przed skażeniem bakteryjnym wody pitnej w ujęciach miejskich.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Stan bezpieczeństwa i prace konserwatorskie na obiektach gminnych plaż.
 2. Dane dotyczące liczby zachorowań wywołanych przez wirus grypy A/H1N1 w Gminie Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Działalność Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.
 2. Zapoznanie się z działalnością wybranego klubu sportowego korzystającego z dotacji z budżetu Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Przerwa wakacyjna.

Sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Zapoznanie się z działalnością świetlic gminnych – posiedzenie wyjazdowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Informacja nt. inwestycji zagospodarowania nabrzeża w Gryfinie, pozyskane środki zewnętrzne, dokumentacja, poszczególne etapy realizacji.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwal Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Realizacja zadania budowy sieci kanalizacyjnej do miejscowości Wełtyń dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego (I etap).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Przygotowanie planu pracy komisji na 2011 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Komisji

Wanda Kmieciak