Plan pracy na 2010 r.

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR XLVII/514/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2009 r.

 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2010 rok

styczeń

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontynuowanie kontroli wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, pracowników urzędu i Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie od stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.

luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Zakończenie kontroli wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, pracowników urzędu i Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie od stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.

marzec

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

kwiecień

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2009 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

czerwiec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

wrzesień

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2010r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

październik

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

listopad

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2011 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

grudzień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

 

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Chmura - Nycz