Plan pracy na 2010 r.

Załącznik nr 4 do
UCHWAŁY NR XLVII/514/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2009 r.

 

 PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2010 rok

Styczeń

 1. Analiza Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino i uwag.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję od początku kadencji.
 2. Informacja nt. zaawansowania prac projektowych hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Zapoznanie się ze staniem realizacji uzbrojenia działek - ul. Jana Pawła II i Taras Północ oraz kanalizacji aglomeracji miejskiej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Przegląd placów zabaw i boisk sportowych na terenach wiejskich gminy Gryfino.
 2. Przegląd stanu dróg gminnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Zapoznanie się z koncepcją budowy obwodnicy w kontekście przebudowy ul. Łużyckiej.
 2. Zapoznanie się z pracami związanymi z opracowaniem regulaminów dotyczących przedsięwzięć dotowanych z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Zapoznanie się ze stanem realizacji budowy nabrzeża w Gryfinie .
 2. Porównanie zagospodarowania nabrzeża w miejscowości Gartz i Schwedt.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Zapoznanie się z ze stanem realizacji hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
 2. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji „Park Regionalny w Gryfinie”.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze pod kątem realizacji inwestycji
 2. Stan realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do Studium.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Uczestnictwo w targach ekologicznych - Poznań 2010.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2011 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji

Ireneusz Sochaj