Rok 2010

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian ww. decyzji".   2010-12-30   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZADANIE: PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. WEŁTYŃ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 120 I DROGI GMINNEJ NR 4104031 WRAZ Z DROGOWĄ KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ"   2010-12-17   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Obsługę bankową budżetu Gminy Gryfino"   2010-11-02   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 216/1, 216/2, 215/9, 212/5, 215/29, 215/16, 213/3, 212/3 z przyłączami do granic działek nr 215/10, 25/6, 215/11, 215/7, 215/8, 215/12, 215/13, 215/3, 215/14, 215/15, 25/17, 215/18 215/19 w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II"   2010-10-07   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: " Zakup i dostawę środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza.   2010-10-01   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu"   2010-09-27   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: " Zakup i dostawę środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza.   2010-09-13   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu"   2010-09-10   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych"   2010-09-10   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na "Usługi Inżyniera Kontraktu dla kontraktu na roboty budowlane związane z budową nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I - część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej"   2010-08-11   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I – część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej”   2010-08-11   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 000 000 zł"   2010-06-21   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont części budynku Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie w celu przystosowania dla potrzeb klas 0-3 szkoły podstawowej - etap II"   2010-06-07   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 14712 - ul. 1 Maja w Gryfinie"   2010-06-04   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na "Rozbudowa budynku Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22 o szyb windy z przedsionkiem oraz dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych"   2010-06-02   Tak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do składania ofert nabycia w przetargu publicznym pakietu 2229 udziałów Gminy Gryfino w spółce „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Spółka z o.o. w Gryfinie z siedzibą przy ul. Targowej nr 16, zwanej dalej „Spółką ”.    2010-06-02   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino".   2010-05-19   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budynku mieszkalnego 35 rodzinnego przy ul. Targowej w Gryfinie".   2010-03-30   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Dostawa paliw płynnych".   2010-03-02   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie"   2010-02-18   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10 000 000 zł”   2010-02-09   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Gminy w Gryfinie".   2010-01-05   Tak