UCHWAŁA NR CXXXIX/415/2009 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

UCHWAŁA NR CXXXIX/415/2009 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2010 rok.

Lista załączników:
UCHWAŁA NR CXXXIX/415/2009 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE [2025117 bajtów]