Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 stycznia 2010 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2009 roku – DRUK Nr 1/XLIX

 • uwagi i wnioski

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2009 rok – DRUK NR 2/XLIX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010 – DRUK Nr 3/XLIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Rozpatrzenie wezwania Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do dokonania zmiany Uchwały Nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  12 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 4/XLIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/364/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych  w zakresie kultury fizycznej – DRUK Nr 5/XLIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 6/XLIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 7/XLIX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIII. Wolne wnioski i informacje.