Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 10 grudnia 2009 r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 36/09 z posiedzenia z dnia 24.09.2009r.

II. Przegląd wybranych placówek oświatowych, remonty przedszkoli i szkół.

III. Realizacja budowy boisk sportowych „Orlik” w Gminie Gryfino z udziałem środków Ministerstwa Sportu.

IV. Stan bezpieczeństwa na drogach gminnych, ciągach dla pieszych.

V. Realizacja programu utylizacji eternitu w Gminie Gryfino.

VI. Przygotowanie planu pracy komisji na 2010 rok.

VII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.