Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2005

Zgodnie z art. 53 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) audytor wewnętrzny, przedstawia kierownikowi jednostki - sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

 

Lista załączników:
Wykonanie planu audytu [697831 bajtów]