Uchwały dotyczące budżetu

UCHWAŁA NR XVII/253/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/261/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XVIII/265/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XX/282/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XX/283/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 marca 2004r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/253/04 Rady Miejskiej W GRYFINIE
z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/314/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXIII/317/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXV/346/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXVI/366/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 września 2004r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.
oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXVII/369/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXVII/381/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXVIII/394/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2004r.wsprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

UCHWAŁA NR XXVIII/393/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2004r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXIX/414/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XXIX/415/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

UCHWAŁA NR XXIX/416/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004.