Zarządzenia dotyczące budżetu

 

ZARZĄDZENIE NR 0151-7/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie: układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-15/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gryfino na rok 2004.

ZARZĄDZENIE NR 0151-16/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 lutego 2004 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-52/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-53/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-54/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-77/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-91/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-102/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-105/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-106/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-114/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-118/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-137/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-138/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-147/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-153/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-154/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 października 2004r. w sprawie zmiany w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-162/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-178/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok