Uchwały dotyczące budżetu

UCHWAŁA Nr III/40/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003rok

UCHWAŁA Nr III/41/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

UCHWAŁA Nr III/42/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2002 r.

UCHWAŁA NR V/83/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR VI/90/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2003r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR VII/111/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/83/03 Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR VIII/118/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2003r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

UCHWAŁA NR VIII/119/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2003r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA IX/141/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003r.w sprawiezmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA XI/165/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 sierpnia 2003r.w sprawiezmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR XII/176/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2003r. w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych.

UCHWAŁA NR XII/185/03 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 25 września 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR XIV/204/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA NR XVI/241/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.