Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 15 grudnia 2005 r. godz. 815.

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

II. Analiza budżetu na 2006 r.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.