Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2005 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Nikityńska Janina obecna obecna
2. Chmura-Nycz Magdalena obecna obecna
3. Rak Antoni nieobecny nieobecny
4. Sanecki Marek obecny obecny
5. Karzyńska-Karpierz Lidia obecna obecna
6. Kozłowski Jan nieobecny nieobecny