Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa Publicznego 

na  posiedzeniu  w  dniu  20 września  2004 r. godz. 810.

 

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/  otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II. Zapoznanie  się  z  warunkami  nauczania  i  stanem  technicznym w  Szkole  Podstawowej  nr 4  w  Gryfinie  oraz  w  Szkole  Podstawowej w  Radziszewie.

 

III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.