Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

na posiedzeniu w dniu 24 maja 2004 r. godz. 830.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Organizacja wypoczynku letniego w okresie „Wakacji 2004” (posiedzenie Komisji w terenie).

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.