Protokół nr 19/03

Protokół nr 19/03

PROTOKÓŁ Nr 19/03 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 

odbytego w dniu: 18.09.2003 r.  Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska. Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling,

- Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury p. Maria Zalewska,

- Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury p. Irena Perlik.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.

 

ppkt.2.

Porządek obrad posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 3.

 

ppkt. 3.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 18/03z poprzedniego posiedzenia Komisji, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Ocena realizacji żądań w zakresie kultury za I półrocze 2003 r. (GDK. MDK, Biblioteka, itp.).

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 4.    

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska - witam serdecznie p. Dyrektora Biblioteki Publicznej. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za przygotowanie materiału. Informacja, która została przygotowana na dzisiejsze posiedzenie jest bardzo obszerna, lecz nie zawiera rozliczenia I półrocza 2003 r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - cieszę się bardzo z faktu, że radni obecnej kadencji wykazują pozytywne zainteresowanie sprawami biblioteki oraz kultury. Chciałbym poinformować, że do końca br. w naszej bibliotece wymienione zostaną wszystkie okna. Dzięki temu zmniejszy się zapotrzebowanie ciepła na okres grzewczy (z 56kWna 38 kW). Największym osiągnięciem biblioteki jest bardzo duża ilość czytelników. W związku z powyższym jesteśmy na 5 miejscu w skali Województwa Zachodniopomorskiego. Według statystyki około 31% mieszkańców Gryfina korzysta przynajmniej raz w roku z naszej biblioteki. Duża grupa ludzi przychodzi do biblioteki aby skorzystać z: czytelni, pracowni oraz z dostępu do internetu. Dzięki temu, że staliśmy się instytucją kultury, to możemy swoje przychody wykorzystywać na działalność statutową biblioteki.. Jako przykład chciałbym podać przychód środków finansowych z introligatorni. Plan był 10.000 zł, a wykonanie na dzień dzisiejszy wynosi ponad 20.000 zł, czyli o 100% więcej. Przewiduję, że do końca tego roku z introligatorni uzyskamy przychód w granicach 28.000 zł. Wygospodarowane środki przeznaczę na zakup nowych książek do czytelni. W tym roku nasi pracownicy przygotowali 3 wystawy:

1. „Wystawa Historyczna",

2. „Radość bez alkoholu",

3. „Gartz na starych fotografiach".

Radna Magdalena Chmura - dlaczego nasza Komisja nie otrzymała sprawozdania za I półrocze br. Panie Dyrektorze nie widzę żadnego problemu i proszę o przygotowanie ww. sprawozdania. Z przedstawionej informacji dowiedziałam się, że w 2002 r. zaprenumerowanych było 160 tytułów czasopism bieżących, na kwotę18.165 zł. Jednocześnie w 2002 r. na zakup nowych książek wydano 18.881 zł. Czy czasopisma są wartościowsze od książek? Każdy z nas uczęszczał kiedyś do szkoły i korzystał z naszej biblioteki. Muszę powiedzieć, że bardzo rzadko korzystałam z księgozbiorów naszej biblioteki, ponieważ nie było odpowiednich książek na półce, a jeżeli były to tylko w czytelni do kserowania. Twierdzę, że czasopisma nie są równe książkom. Czy w przyszłości planuje Pan więcej środków finansowych przeznaczać na zakup książek, a mniej na zakup czasopism?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - w ostatnim czasie została przeprowadzona selekcja wszystkich tytułów czasopism, które zamawiane są przez naszą bibliotekę. Po dokonanej selekcji zostały te czasopisma, które są najbardziej potrzebne. 160 tytułów liczone jest w ten sposób, że np.. „Głos Szczeciński" zamawiany jest do kilku filii bibliotek i stąd bierze się tak duża ilość zamawianych tytułów. Chciałbym poinformować, że jest kilka czasopism, które są oprawiane i służą czytelnikom przez wiele lat.

Radna Magdalena Chmura - nadal twierdzę, że czasopismo nie jest równe książce.

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - z całą odpowiedzialnością twierdzę, że zamawiamy te tytuły, z których czytelnicy najczęściej korzystają. Studenci, którzy studiują „Prawo", najczęściej o zmianie przepisów dowiadują się z gazet tj.: „Rzeczypospolita", „Gazeta Bankowa", "Prawo". Natomiast sprawozdanie za I półrocze 2003 r. przygotuję na początku października br. Ww. sprawozdanie będzie obejmowało 3 kwartały br., w porównaniu z ostatnimi kwartałami 2002 r.. Na pewno takie sprawozdanie przygotuję do 10 października br.

Radna Magdalena Chmura - na 3 str. ww. informacji jest wyszczególniona ilość czytelników w poszczególnych bibliotekach. Wcześniej nasza Komisja otrzymała sprawozdanie, w którym wykazana została ilość uczniów w poszczególnych szkołach. Po zapoznaniu się z tym sprawozdaniem dowiedziałam się, że w miejscowości Chwarstnica jest 213 uczniów w wieku do lat 15, którzy korzystają z biblioteki. Natomiast Pan Dyrektor podaje, że jest 405 uczniów. Skąd Pan wziął ww. dane?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - często bywa tak, że 41%czytelników wykazywana jest podwójnie, ponieważ filie posiadają swoje punkty biblioteczne. Tak jest w przypadku Chwarstnicy. Dzieci, które korzystają z Filii Biblioteki w Chwarstnicy mogą również korzystać z punktów bibliotecznych np. w: Mielenku, Bartkowie lub w szkole. Filie biblioteki nie prowadzą komputerowego systemu rejestracji czytelników, tylko na zasadzie karty. Na dzień dzisiejszy podwójne wykazywanie czytelników jest nieuniknione.

Radny Marek Sanecki - osobiście nie oczekuję sprawozdania za I półrocze br., ponieważ domyślam się, że będą niewielkie różnice. Natomiast wspomniał Pan o oszczędnościach, które powstaną po wymianie okien w całym budynku biblioteki. Ja szukałbym oszczędności w innych dziedzinach. Czy mógłbym dowiedzieć się ile kosztuje prowadzenie działu „Konserwacja i oprawianie zbiorów". Wydaje mi się, że są to bardzo duże koszty, nawet po uprzednim odliczeniu przychodów. Czy nie taniej byłoby zlecić firmie zewnętrznej wykonywanie ww. prac? Czy myślał Pan o takim rozwiązaniu?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - dopóki w naszej introligatorni nie było odpowiedniego sprzętu, to prace związane z oprawą książki zlecone były firmie zewnętrznej z Goleniowa. W tamtych czasach oprawa książki nie była droga, natomiast dzisiaj jest odwrotnie. Dzięki temu, że mamy odpowiedni sprzęt w introligatorni to mamy bardzo dużo oprawionych księgozbiorów. Również oprawiamy na bieżąco nowo zakupione książki z księgarni.

Radna Magdalena Chmura -ile kosztuje utrzymanie introligatorni w ciągu całego roku?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - nie jestem przygotowany, aby udzielić Państwu takiej informacji.

Radny Marek Sanecki - dlaczego introligatornia czynna jest tylko do godziny 1500 ? Docierają do mnie informacje, że są studenci, którzy nie mogą w tych godzinach skorzystać z usług introligatorni.

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - w każdy czwartek introligatornia czynna będzie do godz. 1800. Natomiast jeżeli zdarzy się, że ktoś będzie miał pracę do oprawy w inny dzień po godz. 1500, to może zostawić ją np. w czytelni z prośbą o przekazanie do introligatorni.

Radny Marek Sanecki - w jaki sposób przechowywane są książki w magazynach, czy są regały drewniane, czy nowoczesne takie przesuwane?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - książki w naszej bibliotece przechowywane są na regałach drewnianych.

Radny Marek Sanecki - czy nie warto zainwestować środki finansowe w nowe regały. Ww. rozwiązanie zwiększyłoby powierzchnię magazynów.

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - aby zakupić nowe regały trzeba posiadać środki finansowe. Natomiast na magazyny przeznaczone są pomieszczenia piwniczne, aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię budynku.

Radny Antoni Rak -czy starał się Pan o pozyskiwanie środków finansowych z PHARE np. na nowy budynek biblioteki? Przecież obecny budynek nie nadaje się na bibliotekę.

Kolejną sprawę stawiam jako wniosek, a chodzi o to żeby Pan Dyrektor czynił wszelkie starania o pozyskanie pomieszczeń piwnicznych, które znajdują się w budynku byłego hotelu „Pod Platanem". W ww. pomieszczeniach można organizować różne wystawy dla mieszkańców naszego miasta.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - jeżeli ww. budynek będzie adoptowany na mieszkania, to lokatorzy będą chcieli mieć piwnice.

Radny Antoni Rak - zgadza się. Zostało ustalone, że piwnice będą tylko po jednej stronie, a po drugiej stronie piwnic nie będzie. Bardzo proszę Pana Dyrektora, żeby na Osiedlu Południe została otwarta świetlica z filią Biblioteki. Chciałbym również aby została przywrócona świetlica z punktem bibliotecznym na dworcu. Tak było dawno temu. W ww. temacie, w ramach interpelacji wystąpię na sesji. Bardzo proszę Pana Dyrektora o przychylne podejście do tego tematu.

Radna Magdalena Chmura - najpierw Panie Antoni trzeba otworzyć świetlicę na Osiedlu Południe.

Radny Marek Sanecki - czy w bibliotece prowadzony jest komputerowy system rejestru czytelników?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - jesteśmy w trakcie tworzenia bazy danych, ale to jest bardzo pracochłonne i czasochłonne. Po zakończeniu bazy danych (minimum rok) ten system będzie funkcjonował. Dziennie można opracować od 50 do 60 książek.

Radny Antoni Rak - ile komputerów posiada biblioteka?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - biblioteka posiada 4  komputery tj.:

-jeden w dziale gromadzenia,

- jeden podłączony jest z serwerem,

-jeden jest w czytelni ,

- jeden w gabinecie Dyrektora.

Radna Magdalena Chmura - uważam, że jeden komputer powinien być na Oddziale Dziecięcym.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska - przydałby się bardzo.

Radna Magdalena Chmura - jaką Pan pobiera opłatę za korzystanie z internetu?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - dostęp do informacji z bazy danych naszej biblioteki jest bezpłatny. Natomiast jeżeli ktoś korzysta z internetu na zasadzie kontaktowania się z druga osobą, to jest wtedy pobierana opłata. Opłata, która pobierana jest w bibliotece równa jest opłacie kawiarenek internetowych. Jesteśmy instytucją, która ma za zadanie umożliwiać czytelnikom dostęp do wiedzy. Zgadzam się z Panią Radną, że komputer na Oddziale Dziecięcym jest bardzo potrzebny. W naszej bibliotece zrobiona jest już sieć komputerowa, do której można podłączyć dużą ilość komputerów. Jeżeli będę posiadał środki finansowe, to w pierwszej kolejności kupię komputer do czytelni dziecięcej. Chciałbym poinformować członków Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, że przez ostatnie4 lata oprócz usuwania awarii, nie były prowadzone żadne remonty. Ostatnie malowanie biblioteki było w 1988 r..

Radna Magdalena Chmura - ile kosztuje zrobienie wystawy przez bibliotekę? Kto pokrywa koszty? Kto dofinansowuje wystawę?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - wystawy, które przygotowała biblioteka zostały sfinansowane ze środków własnych plus dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości l 000,00zł.

Radna Magdalena Chmura - ile wyniósł koszt przygotowania wystawy pt.:„Radość bez alkoholu"?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - koszt przygotowania ww. wystawy był nie duży, ponieważ zostały zakupione antyramy za środki z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Biblioteka praktycznie, nie uczestniczyła w kosztach.

Radna Magdalena Chmura - czy biblioteka ubiega się o pozyskiwanie środków z PHARE?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - tak.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - co to są dokumenty z życia społecznego i co one obejmują?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - są to różne zaproszenia, druki okolicznościowe, które dotyczą Gryfina. W momencie kiedy zostanie utworzona „Izba Pamięci" wszystkie te dokumenty muzealne zostaną wystawione do oglądania. 

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - uważam, że trzeba jak najszybciej pomyśleć o utworzeniu takiej izby.

Radny Antoni Rak - jeżeli sprawa Bramy Bańskiej ujrzy światło dzienne, to tam jest miejsce na utworzenie „Izby Pamięci".

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - jestem za tym, żeby „Izba Pamięci" mieściła się w bibliotece. Niedawno rozmawiałem z p. Burmistrzem o wielu sprawach dotyczących biblioteki. Podczas tej rozmowy padła propozycja ewentualnego wykorzystania białego domku na cele biblioteki. Jeżeli tylko zostanie określone miejsce „Izby Pamięci", to jestem w każdej chwili gotowy do jej przygotowania.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - jestem zaniepokojona ilością wydawanych pieniędzy na zakup nowych książek. Jestem czytelniczką filii na Górnym Tarasie, w miarę aktywną wraz z moim synem. Muszę stwierdzić, że nie ma tam żadnych nowości. Przy własnych dochodach, które Pan wykazał 20 tys., czy nie można tych środków w całości przeznaczyć na doposażenie bibliotek w nowe zbiory. Przy 810.000 zł dotacji z gminy jedynie 17 tys. wydawane jest na zakup nowych książek. Uważam, że jest to za mało. Natomiast w informacji, którą otrzymaliśmy wykazuje Pan, że za półroczne rozmowy telefoniczne biblioteka płaci 6 810 zł. Według mnie tak być nie może. Czy prawdą jest, że przejmuje Pan etat bibliotekarki szkolnej w Żabnicy. W ww. filii jest 159 czytelników, którzy wypożyczają małą ilość książek. Czy jest sens przejmowanie takiego pracownika?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - według aktualnych przepisów ustawy o bibliotekach, nie można łączyć bibliotek publicznych z bibliotekami innych świetlic. Biblioteki publiczne - szkolne zostały przekształcone z bibliotek publiczne -zakładowych. Przejęcie pracownika z filii biblioteki w Żabnicy, nie jest zależne ode mnie. Po prostu tak mi kazano.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - uważam, że za dużo jest pracowników w dziale gromadzenia, opracowywania zbiorów, gdzie w wypożyczalni dla dzieci są tylko dwie osoby, czy nie powinno być inaczej?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - jedna osoba z działu gromadzenia, opracowywania zbiorów od dłuższego czasu zajmuje się tworzeniem bazy danych.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - na czym polega komputerowe opracowywanie zbiorów?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - do pamięci komputera wprowadzany jest cały opis książki, na takiej samej zasadzie jak opracowuje się kartę katalogową (wymiary, rozmiary książki, tytuł, podtytuł, ilość stron). Opracowanie jednej książki trwa bardzo długo. Dysponujemy bazą danych z Sieradza. 

Radny Marek Sanecki - ale czy nie można częściowo udostępnić tego, co już zostało wprowadzone?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - nie można. 

Radna Magdalena Chmura - ile wynosi średnie wynagrodzenie pracownika w bibliotece, w jaki sposób premiowani są pracownicy, czy jest powołana komisja do przyznawania premii dla pracowników, ilu jest pracowników, którzy są na emeryturze a pracują w bibliotece.

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - jest, jedna osoba, która jest na emeryturze i pracuje w bibliotece. Ta Pani jest zastępcą Dyrektora na pół etatu. Zajmuje się szkoleniami, doradzaniem, dokonuje klasyfikacji książek, które trafiają na poszczególne działy, zajmuje się kadrami. Ma wyższe wykształcenie bibliotekoznawcze oraz ma 42 lata pracy w naszym bibliotece. Pracownicy wynagradzani są według zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury, które reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego. Ustawodawca wprowadził możliwość premiowania pracowników. W różnych instytucjach jest to różnie prowadzone. U nas premia jest stała tzw. „regulaminowa". W momencie niewykonania jakiegoś zadania, wówczas pracownik nie otrzymuje części premii lub jej całości. Wysokość premii zależna jest od wykonywania poszczególnych funkcji. Bibliotekarz, którzy pracują do godz. 1800 mają premię w wysokości 30%, pracownicy którzy pracują do godz. 1500 premię w wysokości 25 %.

Radna Magdalena Chmura - jaka jest największa premia?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - 45 %. Jest to premia Dyrektora Również jest premia w wysokości 40 % , którą ma pracownik administracyjny, który zajmuje się rozliczaniem środków finansowych biblioteki.

Radny Antoni Rak - zbliża się rok 2004, czyli 750 - lecie nadania praw miejskich naszemu miastu. W jaki sposób przygotowuje się Pan Dyrektor do tych obchodów, czy macie jakiś program?

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - niedługo zostanie wydany album „Gryfino na starej fotografii". Również jesteśmy w posiadaniu jednego z większych zbiorów kartograficznych. Mamy mnóstwo map dotyczących Pomorza Zachodniego z terenu Gryfina (około 30 szt.). Zgłosił się do nas antykwariat który opracowuje katalog zbiorów kartograficznych Pomorza Zachodniego i jesteśmy w tym katalogu ujęci jako posiadacze. Na pewno zostanie rozszerzona kolekcja zdjęć, które wiszą są na korytarzu w tutejszym Urzędzie. Oprócz tego chcemy zaprezentować wystawę gryfińskiego nauczyciela p. Rudolfa Krauma, który zajmował się szkicowaniem przyrody terenów Gryfina. Jestem również w składzie Komitetu Organizacyjnego.

Radny Antoni Rak - chciałbym, żeby z tej okazji został przedstawiony współczesny dorobek miasta Gryfina, na przestrzeni od wojny do dnia dzisiejszego. Uważam, że trzeba zorganizować spotkanie, przeprowadzić wywiady z ludźmi, którzy przyjechali na nasze tereny w roku 1945 i 1946, którzy wnieśli jakiś wkład w rozwój naszego miasta. Takie spotkanie powinno odbyć się z Panią Stanisławą Siarkiewicz. Chciałbym aby Pan Dyrektor zwrócił uwagę na tak cennych mieszkańców naszego miasta.

Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Leopold Kemmling - zgadzam się z Panem radnym. Natomiast chciałbym potwierdzić fakt, że bardzo mało jest informacji z lat 1945 -1946 o dziejach Gryfina. Na zakończenie chciałbym podziękować za zaproszenie mnie na posiedzenie Komisji i wysłuchanie. Informacja nt. „ile wynosi roczne utrzymanie introligatorni" zostanie przygotowana przy sprawozdaniu za I półrocze.

Następnie Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury p. Maria Zalewska przedstawiła informację dotycząca Gryfińskiego Domu Kultury.

Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury p. Maria Zalewska - chciałabym poinformować, że w dniach od 2.10.br. do dnia 5.10.br. odbędą się V Gryfińskie Spotkania Teatralne KARTON 2003, na które serdecznie Państwa zapraszam. Tradycja festiwalu wzrosła już tak bardzo w bieg zdarzeń kulturalnych Gryfina, że zawsze na początku października pojawiają się pytania: „A kiedy Karton?". Doczekaliśmy się go w tym roku, w nowej formie, ze zmienioną oprawą. Wszyscy organizatorzy obiecują, że będzie tak dobrze jak co roku, a kto wie czy nie lepiej: spektakle teatralne, choreografie taneczne, koncerty muzyczne, pokazy filmowe, warsztaty- bogactwo wnętrza Kartonu nikomu nie pozwoli na nudę. Niestety jak się okazało w tym roku za te rozrywki trzeba będzie zapłacić. W biurze Gryfińskiego Domu Kultury można zarezerwować lub wykupić karnet festiwalowy, jego cena to 15 zł. Ci, którzy nie nabędą karnetu przed wejściem na każde przedstawienie będą musieli kupić bilet za symboliczne 2 zł. Gryfiński Dom Kultury, gminna placówka kulturalna organizująca wiele imprez kulturalnych wymagających zastosowania sprzętu PA (public address) -takowego nie posiada. Wykorzystuje zastępczo do tych celów sprzęt przypadkowy i miernej jakości wspomagając się -w sytuacjach tego wymagających -wypożyczonymi urządzeniami od innych placówek lub firm prywatnych. System PA to system nagłośnieniowy składający się ze wzmacniaczy mocy oraz kolumn głośnikowych służący do wiernego przetworzenia transmisji sygnału fonicznego, zwiększenia jego mocy i umożliwiający wierny odbiór koncertu w pomieszczeniach zamkniętych oraz w plenerze. Właściwa moc zestawu oraz jakość sprzętu ma zasadniczy wpływ na wysoki poziom odbioru koncertu przez słuchaczy.

Aktualnie GDK dysponuje następującym sprzętem:

- zestaw LDM 2 x 400 W - zestaw aktywny starego typu (zakupiony 14 lat temu), o niskiej efektywności, dużych gabarytach, bardzo ciężki, wyeksploatowane głośniki o niskiej jakości przenoszenia dźwięku,

- zestaw JBL 2 x 450 W - mały zestaw do nagłośnień pomieszczeń klubowych o dobrych parametrach akustycznych (zakupiony 5 lat temu), nie spełniający jednak wymagań systemu P A.

Powyższe zestawy umożliwiają jedynie nagłośnienie niewielkich, lokalnych imprez, nie wymagających użycia dużej ilości instrumentów muzycznych lub poważne ich ograniczenie z uwagi na małą moc akustyczną.

W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba zakupu jednolitego zestawu PA o niezbędnej mocy 2 x 3000 WAT o dobrych parametrach akustycznych, umożliwiających nagłośnienie dużych imprez plenerowych (Plac Barnima, obiekty sportowe itp.) co wymaga wydatkowania sumy od 60.000 zł do 80.000 zł. W Gryfińskim Domu Kultury zatrudnionych jest 21 pracowników w tym:

- 12 osób- l etat,

-5 osób- 1/2 etatu,

-3 osoby- 3/4 etatu,

-7 osób- umowa zlecenie.

Po wysłuchaniu powyższej informacji, głos zabrała Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury p. Irena Perlik.

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury p. Irena Perlik szczegółowo omówiła członkom Komisji materiał dotyczący Młodzieżowego Domu Kultury.

Po wysłuchaniu 3 informacji przedstawionych przez dyrektorów ww. placówek, Komisja postanowiła wypracować wnioski na następnym posiedzeniu Komisji.

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 22 września (poniedziałek) o godz. 810  2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.


 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikityńska

 

Protokółowała

Referent

Kinga Rataj