Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa  Publicznego

na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2003 r. godz. 810 .  

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Omówienie sytuacji szkolnictwa na poziomie gimnazjum.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.