Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 21 marca 2006 r. o godz. 900

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja nt. realizacji uchwały Nr XLVI/583/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych w Nowym Czarnowie.

III. Informacja nt. wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

IV. Informacja ws. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części działki nr 28/7 przy ul. Pomorskiej w Gryfinie.

V. Informacja nt. realizacji uchwały Nr XLI/525/05 ws. oddania w najem i dzierżawę części działki nr 163/2 i obiektów przy ul. Łużyckiej 3d na rzecz PPHU i MB "Promat".

VI. Zajęcie przez komisję stanowiska do pisma p. Kazimiery Dragan.

VII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.