Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
12 grudnia 2005 r. o godz. 1430

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. C.d. oceny projektu budżetu Gminy Gryfino na 2006 r.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.