Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
14 listopada 2005 r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. C.d. rozpatrywania przez Komisję Rewizyjną skargi p. Arkadiusza Bienicewicza oraz p. Pawła Kowala.

III. C.d. kontroli realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfinie i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ".

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.