Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2005 r. godz. 8.30


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Ciąg dalszy kontroli związanej z zakupem samochodu osobowego marki Peugeot 607.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.