Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 20.02.2004 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Sawaryn Mieczysław obecny obecny
2. Kapusta Czesław nieobecny nieobecny
3. Bielecki Jan obecny obecny
4. Gutkowski Józef obecny obecny
5. Skrzypiński Janusz nieobecny nieobecny