Protokół nr 22/04

Protokół nr 22/04

PROTOKÓŁ NR 22/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 5.01.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy..

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Pan Stefan Lewandowski – mieszkaniec gminy Banie, były pracownik Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 21/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Rozpatrzenie pisma Pana Stefana Lewandowskiego.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 3.  

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - pismo z dnia 6.12.2003 r. skierował Pan do Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Jana Ragana. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola spraw dotyczących nieprawidłowości w gminie. Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrole w zakładach budżetowych ze 100% udziałem Gminy. Takim zakładem jest Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie. Wszystkie skargi mieszkańców naszej gminy traktujemy poważnie, dlatego zaprosiliśmy Pana na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Jeżeli obywatel pisze pismo w nurtującej go sprawie i podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem, to znaczy, że sprawa jest poważna. Aby Komisja Rewizyjna mogła przeprowadzić kontrolę w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji proszę o podanie więcej szczegółów w ww. sprawie. Jako Komisja Rewizyjna możemy np. wystąpić o przekazanie nam odpisu konkretnego rachunku, lub faktury. Jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia, czy w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji faktycznie doszło do nadużyć, o którym jest mowa w piśmie. Jeśli Komisja Rewizyjna stwierdzi, że faktycznie tak było, to w sprawą powinien zająć się Prokurator. Komisja wystąpi do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem o skierowanie sprawy do Prokuratury. Cieszę się, że napisał Pan do nas pismo w tej sprawie.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przygotuje się do ww. kontroli.

Pan Stefan Lewandowski – o zaistniałej sytuacji w Ośrodku i Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie powiadomiłem Prokuraturę.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - to bardzo dobrze.

W piśmie, które zostało skierowane do naszej Komisji napisał Pan, że w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie zatrudniony Pan był na stanowisku gospodarza obiektu, czyli miał Pan stały nadzór nad obiektem. Czy pracował Pan w systemie zmianowym?

Pan Stefan Lewandowski – nie. Pracowałem w podstawowym wymiarze czasu pracy (8 godz.).

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - w ww. piśmie pisze Pan o konkretnej sprawie tj.: że z „lewego” bloczku z fakturami księgowa wystawiła fakturę na kwotę 1.600 zł,-. Czy może Pan na ten temat powiedzieć coś więcej?

Pan Stefan Lewandowski – od zaistniałej sytuacji minął dokładnie rok. Pani Kadrowa wystawiła rachunek, fakturę na kwotę 1.600 zł,-. Pan, który odebrał fakturę to pracownik Służby Zdrowia z Goleniowa. Dokument, który został wystawiony przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie potrzebny był temu Panu po to, aby mógł otrzymać zwrot pieniążków za tzw.„wczasy pod gruszą”. Rzekomo Pan wypoczywał w naszym ośrodku wraz z rodziną przez dwa tygodnie latem 2003 roku. Jestem pewien w 100%, że jest to nieprawda.  

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - czy widział Pan fakt wystawienia faktury?

Pan Stefan Lewandowski – tak.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - czy zanotował Pan sobie imię i nazwisko tego Pana, który pobrał fakturę?

Pan Stefan Lewandowski – tak. Znam imię i nazwisko tego Pana oraz posiadam numer telefonu.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - czy mógłby Pan podać te dane?

Pan Stefan Lewandowski – tak.

Podczas trwania posiedzenia Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn skontaktował się telefonicznie w ww. sprawie z Panem, którego numer telefonu podał Pan Stanisław Lewandowski w celu wyjaśnienia sprawy.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - w swoim piśmie sugeruje Pan, że dużo dałaby kontrola z zaskoczenia. Jeśli Komisja Rewizyjna zdecydowała by sięna przeprowadzenie takiej kontroli, to co by Pan sugerował sprawdzić w pierwszej kolejności?

Pan Stefan Lewandowski – uważam, że należy przejrzeć dokumentację ośrodka.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - jako członkowie Komisji Rewizyjnej jesteśmy bardzo zainteresowani tą sprawą. Na pewno skonsultujemy się z Prokuraturą, która prowadziła będzie główne dochodzenie. Komisja nie może wchodzić w kompetencje Prokuratury. W swoim piśmie pisze Pan także, że przedstawi następną sprawę znaczącą dla ośrodka.. Czy na dzisiejszym posiedzeniu Komisji może Pan nas poinformować, co to jest za sprawa ?

Pan Stefan Lewandowski – tak. Według wyliczeń pracowników Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie wynika, że frekwencja gości w 2003 roku była wyższa od roku 2002. Natomiast Pani Kadrowa twierdzi, że było odwrotnie. Jest to nieprawda. Uważam, że należy to sprawdzić.          

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy we wcześniejszych latach wszystko ewidencjonowane było prawidłowo? Czy zwrócił Pan na to uwagę?

Pan Stefan Lewandowski – ubiegłe lata naliczane były prawidłowo. Dyrektorem Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji był Pan Józef Czerniak, który wszystko miał pod kontrolą. Bardzo proszę aby Komisja Rewizyjna skontrolowała ewidencję gości, którzy wypoczywali w domku wypoczynkowym o nazwie „ELA” w dniu 12.12.2003 r. (pokój nr 1, nr 4 i nr 5, który posiada faktycznie 11 miejsc noclegowych, a nie 8).

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – podczas kontroli Komisja Rewizyjna sprawdzi ile jest miejsc noclegowych w domku wypoczynkowym „ELA” oraz ile osób wypoczywało tam w dniu 12.12.2003 r.

Pan Stefan Lewandowski – w lutym ubiegłego roku Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie ogłosił przetarg na hangar, który usytuowany był w ośrodku „Rusałka” w Wełtyniu. Hangar wystawiony został do przetargu i wyceniony na kwotę 10.000 zł,-. Jako obywatel chciałem do tego przetargu przystąpić, ale nie pozwolono mi. Pani Księgowa w biurze Ośrodka poinformowała mnie, że nie mogę wziąć udziału w przetargu oraz że nie mogę tego hangaru kupić .

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy przetarg odbył się?

Pan Stefan Lewandowski – przetarg nie odbył się, ponieważ była tylko jedna osoba.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy było ustalone wadium do wpłacenia?

Pan Stefan Lewandowski – tak. Ja nie wpłaciłem wadium, ponieważ nie wyrażono na to zgody.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – czy w ogłoszeniu podane było, że hangar będzie do rozbiórki ?

Pan Stefan Lewandowski – nie wiem.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – grunt na którym stoi hangar nie jest własnością Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji. Wobec powyższego hangar powinien zostać rozebrany. Komisja Rewizyjna skontroluje prawidłowość zarządzania Ośrodkiem Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie. O wynikach naszej pracy zostanie Pan poinformowany.

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie obrad

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn zapoznał członków Komisji z treścią odpowiedzi na wypracowany wniosek z dnia 27 października 2003 r. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4.  

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 26 stycznia (poniedziałek) o godz. 12152004 r.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj