Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2006 r.

L.p. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1. Trzepacz Zenon obecny obecny
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Bielecki Jan obecny obecny
4. Płonka Kazimierz obecny obecny
5. Sawaryn Mieczysław obecny obecny
6. Sochaj Ireneusz obecny obecny