Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji  i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 11.05.2006 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Przegląd nabrzeża pod względem czystości oraz informacja dotycząca  zagospodarowania nabrzeża i jego rozbudowy.

III. Przegląd ośrodka rekreacyjnego pod względem czystości.

IV. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego  Dolina Dolnej Odry.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.