Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2005 r. godz. 1245

I. Sprawy regulaminowe.
  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska  i zanieczyszczania powietrza w pralni Fliegeltextil-service.

III. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych.

IV. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska  i zanieczyszczania powietrza w firmie GRYFSKAND.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.