Porządek obrad

Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2005 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II.. Przegląd kąpielisk, placów garażowych, terenów przyległych do ogródków działkowych na terenie Gminy Gryfino.

III. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania powietrza w Pralni Fliegel Textil - Service. 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.