Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 18.05.2004r. o godz. 1300.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Przegląd kąpielisk i ośrodka rekreacyjnego, placów garażowych, terenów przyległych do ogródków działkowych na terenie gminy Gryfino (wyjazd Komisji w teren).

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.